Sayıyı Asal Çarpanlarına Ayırma Tartışma Sayfası

Umut
18.10.2018 16.54

Süper bir şey

Hayri
22.10.2018 15.22

Sahiden de çok süper

© Burada yayınlanan metinler kaynağı ve lisansı bildirilenler hariç hesabet.com'a ait özgün metinlerdir. Herhangi bir yerden alıntı değildir. Bu metinler derslerde kaynak olarak kullanılabilir ancak başka bir web sitesi, görsel veya yazılı ortamda yayınlanamaz.